Østfold Byggprosjektering AS


Østfold Byggprosjektering har både private og profesjonelle som sin kundegruppe. Vi kan være en støttespiller gjennom hele byggeprosessen eller kun utføre konkrete og spesifikke tjenester.

Vi har som målsetning å levere våre tjenester innen avtalt tid til en konkurransedyktig pris.

Nedenfor har vi listet opp hva vi i hovedsak tar på oss av oppdrag, men har du oppgaver som strekker seg ut over dette, så ikke tvil med å ta kontakt.

  Tegneoppdrag:

 • - ene, og flermannsboliger
 • - fritidshus / hytter
 • - landbruk, og fabrikkbygg
 • - tilbygg
 • - garasjer
 • - restaurering / rehabilitering

  Prosjektering:

 • - kalkulasjon
 • - kostnadsberegninger
 • - masseberegninger
 • - byggebeskrivelser
 • - anbudsdokumenter
 • - materiallister
 • - branntekniske redegjørelser

  Konsulenttjenester:

 • - byggesøknader
 • - søknader om lokal eller sentral
 •   godkjenning
 • - prosjektledelse
 • - prosjektoppfølging
 • - deling / endring av eiendommer
 • - generell råd – og veiledning

Vi har sentral godkjenning og er godkjent for ansvarsrett.

Går dere med planer om å bygge, så kontakt oss for en uforpliktende og hyggelig samtale!. Besøk oss gjerne på